10 người có bức ảnh Tết trọn niềm vui nhiều VOTE nhất mỗi tuần sẽ trúng ngay cặp vé xem film từ OMO

  • Nguyễn Thành
  • Nga Giang
  • Tú Anh
  • Tú Anh
  • Hòa
  • Trâm Mai
  • Nguyễn Hiền
  • Nguyễn Hiền
  • Trâm Mai