10 người có bức ảnh Tết trọn niềm vui nhiều VOTE nhất mỗi tuần sẽ trúng ngay cặp vé xem film từ OMO

  • Nguyễn Thảo
  • Nguyễn Thức
  • Thu Hà
  • Thu Hà
  • Thanh
  • Thanh
  • Nguyễn Thanh Đào
  • Liêm
  • Dũng