Những thông điệp được chia sẻ nhiều nhất trong Tuần 4: 05/02 - 11/02/2018

STT Tên Lượt thích Chia sẻ
2698 Trần Thái Sơn 20 2
2696 Hồ Thị Nguyệt 20 1
2701 Vy Yến 20 1
2703 Mạnh Văn 20 1
1167 Tuấn Nguyễn 19 5
2699 Thu Sương 19 1
2700 Tuyet Vong 19 1
2697 Trà Lê Thị 18 1
2695 An Trần 14 3
1169 Ốc Sên Chạy 9 4